હવેલી બંધાવી દઉં હરિ તારા નામની
ધજાઓ ફરકાવી દઉં શ્રીજી તારા નામની

રેતીએ પ્રેમની લાવી હુંતો લાવી સ્નેહની ઈંટો
રેડી મેં લાગણીઓને ચણાવી છે ભાવની ભીંતો
દિવાલો રંગાવી દઉં ગોકુળિયા ગામની
ધજાઓ ફરકાવી દઉં શ્રીજી તારા નામની

માનવતણાં હૈયેમાં બોલાવ્યા છે મેં દેવોને
સતસંગને અપનાવીને છોડી મેં કુટેવોને
હૃદયમાં કંડારી દઉં મુરત શ્રીનાથની
ધજાઓ ફરકાવી દઉં શ્રીજી તારા નામની

-ભરત ભટ્ટ ‘તરલ’

સ્વર :પ્રહર વોરા
સ્વરાંકન : દત્તાત્રય દાંડેકર

Sharing is caring!