મને એવી રીતે

Comments Off on મને એવી રીતે

 
 

 
 

મને એવી રીતે કઝા યાદ આવી,
કોઈ એમ સમજે દવા યાદ આવી.

નથી કોઈ દુ:ખ મારા આંસુનું કારણ,
હતી એક મીઠી મજા યાદ આવી.

જીવનના કલંકોની જ્યાં વાત નીકળી,
શરાબીને કાળી ઘટાા યાદ આવી.

હજારો હસીનોના ઈકરાર. સામે,
મને એક લાચાર ‘ના’ યાદ આવી.

મોહબ્બતના દુ:ખની એ અંતિમ હદ છે,
મને મારીી પ્રેમાળ મા યાદ આવી.

કબરના આ એકાંત, ઊંડાણ, ખોળો,
બીજી કો હુંફાળી જગા યાદ આવી.

સદા અડધે રસ્તેથી પાછો ફર્યો છું,
ફરી એ જ ઘરની દિશા યાદ આવી.

કોઈ અમને ભૂલે તો ફરિયાદ શાની!
’મરીઝ’ અમને કોની સદા યાદ આવી?
 
-’મરીઝ’
 
સ્વર : જગજીત સિંહ
સ્વરાંકન : જગજીત સિંહ

 
 

હજો હાથ કરતાલ ને ચિત્ત ચાનક

Comments Off on હજો હાથ કરતાલ ને ચિત્ત ચાનક

 
 
હજો હાથ કરતાલ ને ચિત્ત ચાનક;
તળેટી સમીપે હજો ક્યાંક થાનક.

લઈ નાંવ થારો સમયરો હળાહળ,
ધર્યો હોઠ ત્યાં તો અમીયેલ પાનક.

સુખડ જેમ શબ્દો ઊતરતા રહે છે,
તિલક કોઈ આવીને કરશે અચાનક.

અમે જાળવ્યું છે ઝીણેરાં જતનથી,
મળ્યું તેવું સોંપીશું કોરું કથાનક !

છે ચણ જેનું એનાં જ પંખી ચૂગે આ,
રખી હથ્થ હેઠા નિહાળે છે નાનક.

નયનથી નીતરતી મહાભાબ મધુરા,
બહો ધૌત ધારા બહો ગૌડ ગાનક.

શબોરોઝ એની મહકનો મુસલસલ,
અજબ હાલ હો ને અનલહક હો આનક !
 
-રાજેન્દ્ર શુક્લ
 
સ્વર : પરેશ ભટ્ટ
સ્વરાકંન : પરેશ ભટ્ટ

 
 

મિતાઈ, મને સાચવી લેશે શ્યામ

Comments Off on મિતાઈ, મને સાચવી લેશે શ્યામ

 
 

 
 

મિતાઈ, મને સાચવી લેશે શ્યામ,
પગલાં મારાં લડથડે તો
દોરશે પૂરણકામ.

તણખલાં શું તન રે મારું,
મીણના જેવું મન,
જતન કરી જાળવી લેશે
એને જીવનધન.

કાંઈ ન જાણું, શું થયું ?
શું થાય છે, મારા પ્રાણ !
એક હરિના નેણમાં ઠર્યાં
નેણનાં મીટ નિશાણ.

 
-મકરંદ દવે
 
સ્વર : ભુપેન્દર સીંગ
સ્વરાંકન : રસિકલાલ ભોજક
 
 

ના પ્રાપ્તિ : બસ પ્રેમ

Comments Off on ના પ્રાપ્તિ : બસ પ્રેમ

 
 

 
 

ના પ્રાપ્તિ : બસ પ્રેમ
હો વ્યાપ્તિ પ્રિય, એમ
. શું ઊગમણે?
. શું આથમણે?
સૂરજ દેશે હેમ

. હળિયે મળિયેં
. માર્ગ બદલિયેં
તોય ન જાગે વ્હેમ
. આજુ-બાજુ
. તાજું-તાજું
હોય પુષ્પની જેમ

. આંસુ લૂછો
. કશું ન પૂછો
કશું ન પૂછો : કેમ?
 
-મનોહર ત્રિવેદી
 
સ્વર :ડો. ભરત પટેલ
સ્વરાંકન :ડો. ભરત પટેલ

 
 

મીઠડી નજરું વાગી

Comments Off on મીઠડી નજરું વાગી

 
 

 
 

મીઠડી નજરું વાગી, મીઠડી નજરું વાગી

એ ઝૂકી ઝૂકી શરમાય
મલકી હૈયું નચવી જાય
માયલી ભરમું ભાંગી, મીઠડી નજરું વાગી
મીઠડી નજરું વાગી

ઓચિંતાની ધૂપ લાગી ને કહેવું ક્યાં ક્યાં
ઓચિંતાની ધૂપ લાગી ને કહેવું ક્યાં ક્યાં
દરશન પ્યાસે ઝૂરી ઝૂરી ને રહેવું ક્યાં ક્યાં

પ્યાસ કેમ કરી છીપાય
તરસે હૈયે લાગી લાય
માયલી ભરમું ભાંગી, મીઠડી નજરું વાગી
મીઠડી નજરું વાગી

દૂર ઘણી એ હતી તોય પણ એવું થાતું
દૂર ઘણી એ હતી તોય પણ એવું થાતું
મન મસ્તાનું જોઈ જોઈ મહેકી જાતું

હેતની હેલી વરસી જાય
વરસી હૈયું નચવી જાય
માયલી ભરમું ભાંગી, મીઠડી નજરું વાગી
 
– ભાસ્કર વોરા
 
સ્વર : મહમદ રફી
સ્વરાંકન : દિલીપ ધોળકીયા
 
 

Older Entries

@Amit Trivedi