બોર મેં ચાખ્યાં હતા એ ક્યાં ગયાં ?

Comments Off on બોર મેં ચાખ્યાં હતા એ ક્યાં ગયાં ?

 
 

 
 

બોર મેં ચાખ્યાં હતા એ ક્યાં ગયાં ?
રામ પણ આવ્યા હતા એ ક્યાં ગયાં ?

હું મને સંબોધી પણ શકતો નથી ;
નામ તેં આપ્યાં હતા એ ક્યાં ગયાં ?

છે ઠસોઠસ ફૂલથી આ ગામ , પણ
બીજ મેં વાવ્યાં હતા એ ક્યાં ગયાં ?

મંજિલે ચકલુંય ના ફરકે જુઓ ;
દોડમાં ફાવ્યા હતા એ ક્યાં ગયાં ?

એક ડૂમાને જ એની જાણ છે ;
પૂર જે વાળ્યાં હતા એ ક્યાં ગયાં ?

કોઈ સીધું ઓરડા અંદર ધસ્યું ,
બારણાં વાસ્યાં હતા એ ક્યાં ગયાં ?

ફૂંક છો ને જઈ હવામાં ઓગળી ;
વાંસ તો વાગ્યા હતા એ ક્યાં ગયાં ?

હું સવારે માંડ પહોંચ્યો દ્વાર પર ;
રાતભર જાગ્યા હતા એ ક્યાં ગયાં ?
 
-અશરફ ડબાવાલા
 
સ્વર: ગાર્ગી વોરા
સ્વરાંકન : ડો. ભરત પટેલ
 
 

કદી રસ્તામાં ભટકીને ભ્રમણમાં તીર્થ જોયું છે

Comments Off on કદી રસ્તામાં ભટકીને ભ્રમણમાં તીર્થ જોયું છે

 
 

 
 
કદી રસ્તામાં ભટકીને ભ્રમણમાં તીર્થ જોયું છે
કદી રસ્તાઓ ઓળંગી ચરણમાં તીર્થ જોયું છે

કરી છે જિંદગીની તીર્થયાત્રા એમ મેં પૂરી ભર્યો મેં શ્વાસ છેલ્લો મરણમાં તીર્થ જોયું છે

ફરિશ્તો હું નથી, હું તો નજીવો એક માણસ છું
તરસ લાગી મને ત્યારે ઝરણમાં તીર્થ જોયું છે

મને શું લઈ જશો કાબા? મને શું લઈ જશો કાશી?
અહીંયા મેં તો પોતાના શરણમાં તીર્થ જોયું છે

હવે આ ડૂબવું બચવું બધીએ ગૌણ છે બાબત
નમન જળને કર્યું છે મેં તરણમાં
તીર્થ જોયું છે

તો તમને ઝાંઝવાઓ થી વધારે ભ્રમ થયો સમજો
તમે કસ્તૂરી રૂપે જો હરણમાં
તીર્થ જોયું છે

અમારે દ્વાર નહિતર એ ગઝલને કેમ લઈ આવે
ભલા એ શબ્દ છે જેણે અભણમાં તીર્થ જોયું છે
 
-અશરફ ડબાવાલા
 
સ્વર : ડો. ભરત પટેલ
સ્વરાંકન : ડો. ભરત પટેલ
 
 

પંખીની આવજાવ નથી

Comments Off on પંખીની આવજાવ નથી

 
 

 
 
પંખીની આવજાવ નથી, શું કરી શકું?
હું વૃક્ષ કે તળાવ નથી, શું કરી શકું?

જોયા કર્યા છે દૂરથી સૌ છાંયડાને મેં,
એક્કેયમાં પડાવ નથી, શું કરી શકું?

એની બધી કુટેવને જાણી ગયો છતાં
ઓછો થતો લગાવ નથી, શું કરી શકું?

કહેતા હતા એ રોજ કે થોડો તો પ્રેમ છે,
આજે કહ્યું કે સાવ નથી, શું કરી શકું?

એક જ ઉપાય છે હવે, દરિયાને કરગરું!
મારા કહ્યાંમાં નાવ નથી, શું કરી શકું?
 
-ભાવિન ગોપાણી

 
સ્વર: મકબૂલ વાલેરા,
સ્વરાંકન: મકબૂલ વાલેરા,
 
 

જરાય દોસ્તો ખબર નથી કે…

Comments Off on જરાય દોસ્તો ખબર નથી કે…

 
 

 
 

જરાય દોસ્તો ખબર નથી કે, અમોને શાની સજા મળી છે,
કશુંય તહોમત નથીજ માથે, વગર ગુનાની સજા મળી છે…..

વિનમ્ર થઈ ને કદાપિય્રે કે કરી ના ફરીયાદો જીંદગીમાં,
રહી રહી ને ખબર પડી કે, ન બોલવાની સજા મળી છે…..

ઘણીય વેળા ઉભા રહ્યા તો, અશક્ત માની હટાવી દીધા,
ઘણીય વેળા સમયથી આગળ વધુ થવાની સજા મળી છે…..

અમારા ઘરમાં અમારા અવસર ઉપર નીમંત્ર્યા બધાને કિંતૂ,
હવે અમારી સભાથી અમને વહી જવાની સજા મળી છે…..
 
– મનોજ ખંડેરીયા
 
સ્વર : પ્રહર વોરા
સ્વરાંકન : પ્રહર વોરા

 
 

હર મહોબત તણા ઇતિહાસ

Comments Off on હર મહોબત તણા ઇતિહાસ

 
 

 
 

હર મહોબત તણા ઇતિહાસ ના પુરાવા નથી હોતા
હર મકબરાની પાસ માં મિનારા નથી હોતા

હર આહ ને ભરનારા ઉરે આશિક નથી હોતા
હર આગિયા ની રૂહ માં સિતારા નથી હોત

હર હોઠ ની મુસકાન માં મતલા નથી હોતા
હર વારતા ના અંત સરખા નથી હોતા

હર આસ્થા શ્રધ્ધા મહીં કીર્તન નથી હોતા
હર બંસરી ના નાદ માં ઘનશ્યામ નથી હોતા

હર વમળ ના વર્તુળ માં કંકર નથી હોતા
હર ઝેર પીનારા શંકર નથી હોતા

હર ચમન માં ઉડતા બધા બુલબુલ નથી હોતા
હર પ્રેમ કરનારા શાયર નથી હોતા
 
-કમલેશ સોનાવાલા

 
સ્વર: ધનાશ્રી પંડિત
સ્વરાંકન:સ્નેહલ મજમુદાર
 
 

Older Entries Newer Entries

@Amit Trivedi