જંપવા દેતું નથી પળભર મને

Comments Off on જંપવા દેતું નથી પળભર મને

 

 

જંપવા   દેતું    નથી    પળભર   મને,
આ કોણ  કોરી   ખાય છે  અંદર  મને.

કોણ જાણે કેમ  પણ જઉં   છું  નડી,
હું  થવા   દેતો   નથી  પગભર    મને.

ઝેર   ભોળા     થાવ   તો   પીવું  પડે,
બસ   ગમે    છે   એટલે  શંકર   મને.

પ્રશ્ન તો મિસ્કીન આ  કેવળ એક  છે,
પણ  જડ્યા  છે  કેટલા  ઉત્તર   મને?

-રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

સ્વરઃ સંજય ઓઝા
સ્વરાંકન : સંજય ઓઝા

ભૂલ કાઢે…

Comments Off on ભૂલ કાઢે…

 

પાંદડાં ખખડે બહુ  તો   એ   હવાની   ભૂલ   કાઢે,
પાનખરના   કારણોમાં    ઝાડવાંની   ભૂલ     કાઢે.

રીત તરવાની  છે  ખોટી,  માછલીને જઈ  કહે એ,
જાળ તું કાં  આમ   ફેંકૈ ?   ખારવાની  ભૂલ  કાઢે.

ક્યાંક સુકું, ક્યાંક ઝરમર, ક્યાંક મૂશળધાર  શાને ?
સાવ મનમાની ચલાવે ?   વાદળાંની   ભૂલ   કાઢે.

આંખમાં કીકીના  સ્થાને  ભૂલશોધક   યંત્ર   રાખે,
રોજ  સાંજે   બંદગીમાં  એ  ખુદાની   ભૂલ   કાઢે.

આંખ આડા કાન કરતો લાખ ભૂલો જોઈને  પણ,
ભૂલથી પણ ના કદી  એ   આયનાની  ભૂલ   કાઢે.

-કિશોર બારોટ

ગુનેહગારી હમારી એ !

Comments Off on ગુનેહગારી હમારી એ !

 

 

અરે ! તે બાગમાં તું પર નઝર મેં ફક્ત કીધી’તી,
જિગરમાં આહ દીધી મ્હેં, ગુનેહગારી હમારી એ !

કરે સૌ તે હમે કીધું, ન જોયેલું હમે જોયું !
મગર એ આહને માટે ગુનેહગારી હમારી છે !

હતી ત્યાં ગુલછડી, દિલબર ! હતી તેની કળી ખીલી;
ઝૂકી ચૂંટી કહ્યું, ‘લેજે,’ ગુનેહગારી હમારી એ !

કળી દેતાં જિગર દીધું ! ગમીનું જામ પી લીધું !
તૂટી દિલની લગામો એ, ગુનેહગારી હમારી એ !

‘ખુદાની બંદગીમાં કર મને શામિલ તું, દિલબર !
કહ્યું મેં તે ન સુણ્યું તેં ! ગુનેહગારી હમારી એ !

લવ્યો બે ઇશ્કના બોલો ! અધૂરું કાંઈ તું બોલી !
ગણ્યો મેં ઇશ્ક એ બોલે, ગુનેહગારી હમારી એ !

‘અયે દિલદાર ! તું દિલમાં ગુલોને રાખનારી છે !”
હમે એ સૌ કહ્યું જૂઠું ! ગુનેહગારી હમારી એ !

ખુદા જાણે ગઈ તું ક્યાં ! ખુદા જાણે ભમ્યો હું ક્યાં !
જૂઠી આશા ધરી હૈયે, ગુનેહગારી હમારી એ !

કરી પેદા તમે આશા હમે તેની બન્યા ક્યામત !
અરે એ ખૂનને માટે, ગુનેહગારી હમારી એ !

ગુન્હા લાખો મહીં છું હું ! મગર તુંને કર્યું છે શું ?
હવે એ પૂછવું તે યે ગુનેહગારી હમારી છે !

સજા હું ભોગવું છું હા ! સબબ વિણ રોઉં છું કો દી !
સજા એ વેઠવામાં યે ગુનેહગરી હમારી છે !

ગુન્હામાં જે ગુનેહગારી સજામાં તે ગુનેહગારી !
સજાથી છૂટશે ક્યારે ગુનેહગારી હમારી એ !

હવે આ ગીત ગાઉં છું ! હવાને હું સુણાવું છું !
દીવાનાની દીવાનાઈ ગુનેહગારી હમારી છે !

દીવાનો તો કર્યો છે તેં ! કર્યો આ ગીત ગાતો તેં !
ગુનેહગારી ત્હમારી એ ગુનેહગારી હમારી છે !

ખુદા પાસે કહું છું કે ‘ગુન્હા ત્હારા હમારા હો !’
ગુનેહગારી સનમની એ ગુનેહગારી હમારી છે !

હમારૂં સૌ ત્હમારૂં છે ! ત્હમારૂં સૌ ત્હમારૂં હો !
મગર ત્હારી ગુનેહગારી ગુનેહગારી હમારી હો !

-કલાપી

સ્વર : મહેન્દ્ર કપુર અને ક્રિશ્ના કાલે

… ચાલ્યો જઈશ

Comments Off on … ચાલ્યો જઈશ

 

 

ગામ પાદર ઘર ગલી  ઓળંગીને ચાલ્યો  જઈશ
હું ય મારા ભાગ્યની ક્ષણ જીવીને ચાલ્યો જઈશ

છે  અહીં   પ્રત્યેક  માણસ   મોકલાયેલી  ટપાલ
હું જગત પાસે  મને   વંચાવીને   ચાલ્યો  જઈશ

પુષ્પમાં   સુગંધ     મૂકી    વૃક્ષને   ભીનાશ. દઈ
કોઈ  પંખીના  ગળામાં  ટહુકીને  ચાલ્યો  જઈશ

રાતના     ઘરમાં   પડેલું   સૂર્યનું    ટીપું   છું   હું
કોડિયામાં સ્હેજ અમથું પ્રગટીને ચાલ્યો  જઈશ.

છે સ્વજન દરિયા સમા ના આવડે  તરતાં   મને
હું બધામાં થોડું  થોડું   ડૂબીને  ચાલ્યો   જઈશ.

 
– અનિલ ચાવડા

 

સ્વર : અમર ભટ્ટ
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ

કોઇનાં ભીનાં પગલાં થાશે

Comments Off on કોઇનાં ભીનાં પગલાં થાશે

 

 

કોઇનાં   ભીનાં  પગલાં  થાશે   એવો  એક   વર્તારો   છે,
સ્મિત  ને   આંસુ  બન્નેમાંથી  જોઇએ   કોનો  વારો   છે?

મારા લગતી કોઇએ  બાબત  એમાં તો  મેં   જોઇ   નહીં,
જીવું    છું  પણ  લાગે  છે   કે   બીજાનો   જન્મારો   છે.

એજ વખત બસ હોય છે એનું પૂરતું ધ્યાન   અમારા  પર,
એટલે   અમને  એના   કરતાં   એનો   ગુસ્સો   પ્યારો  છે.

મારી     સામે   કેમ   જુએ    છે  મિત્રો  શંકાશીલ   બની,
જ્યારથી હસવા લાગ્યો છું બસ ત્યારથી આ  મુંઝારો  છે.

કોઇ તો એવી રાત હો જ્યારે  મરજી મુજબ  જાગી  લઉં,
કોઇ  તો એવો  દિવસ  હો   કે   લાગે   દિવસ   સારો  છે.

“સૈફ” જીવનનો સાથ તો છે બસ પ્રસંગ પૂરતો શિષ્ટાચાર,
વાત   અલગ   છે   મૃત્યુની   હંમેશનો   એ  સથવારો  છે.

– સૈફ પાલનપુરી
 
સ્વરઃ નયનેશ જાની
સ્વરાંકન : નયનેશ જાની

Older Entries Newer Entries

@Amit Trivedi