આહા એટલે આહા…

No Comments

 

 

આહા એટલે આહા એટલે આહા
હમને તુમકો ચાહા…… આહા

ચોમાસાની જળનીતરતી યાદ
એટલે આહા..
છત્રીમાં ભેગા પલળ્યાનો સ્વાદ
એટલે સ્વાહા

ભીના હોઠોમાં થઈ ગઈ
એક ભીની મોસમ સ્વાહા
આહા એટલે આહા એટલે આહા
હમને તુમકો ચાહા…… આહા

સાંજે કોઈને અમથુ અમથુ મળવું
એટલે આહા
પાછા ફરવા મન ન કરી ફરવું
એટલે આહા

રાતની એકલતામાં
ગાયા કરવા ગીતો મનચાહા
આહા એટલે આહા એટલે આહા
હમને તુમકો ચાહા…… આહા

– ડો મુકુલ ચોક્સી

સ્વર : હરીશ ઉમરાવ, નયના ભટ્ટ

સ્વરાંકન : હરીશ ઉમરાવ

સુરતનો એવો વરસાદ

No Comments

હરીશ ઉમરાવ

 

 

પતરે ટપાક્ક ટપ છાંટા પડે, ને પછી નળિયા ખટાક્ક ખટ્ટ તૂટે
સુરતનો એવો વરસાદ…

બારીમાં કૂદે ભફાંગ કરી વાછટ, ને વીજળી વેરાય મૂઠે મૂઠે
સુરતનો એવો વરસાદ…

પહેલાં તો છાપરિયા શેરીઓ ચૂપચાપ કાળા આકાશ ભણી જુએ
સૂકાંભઠ પાંદડાંઓ ગબડે ને ભીનો પવન્ન પછી જાણે પીંજાય રૂંએ રૂંએ
વાદળાં છલાંગ મારી ઉછળે ને તીર એની સાથે સટ્ટાક સટ્ટ છૂટે
સુરતનો એવો વરસાદ…

નેવાંની સાથ વળી ઝૂલતા કોઇ હિંચકાનું આછું કિચૂડકચ્ચ એવું
સુની હવેલીના ગોખમાંથી ચોમાસું માણે છે એકલું પારેવું
રસ્તાઓ સુમસામ ખુલ્લા ફટ્ટાક જેમ શિવાજી શહેરને લૂંટે
સુરતનો એવો વરસાદ…

– નયન દેસાઈ

સ્વર : હરીશ ઉમરાવ અને સ્તુતિ શાસ્ત્રી

Contact Us On WhatsApp @Amit Trivedi