દરિયાની છાતી પર ઢોળાતું જાય
એવું યાયાવર ગાન છીએ આપણે

સમદરને પાર જેનાં સરનામાં હોય
એવાં વણજાણ્યા નામ છીએ આપણે

હોવું તો વાદળિયાં શ્વાસ જેવી વાત
એની ધરતીને સાંપડી સુગંધ


આપણેતો કલબલનો એવડો પ્રવાસ
જેની એકે દિશા ના હોય બંધ

સમદરની છોળ જેમ સમદરમાં હોય
એવો આપણો મુકામ છીએ આપણે

પાંખમાં ભરીને ચાલો આખું આકાશ
કોઈ તગતગતા સરોવરમાં ઢોળીએ

ભાંગતા કિનારાનું ભાંગે એકાંત
એવી કલબલતી કોઈ વાત બોલીએ

માળાના હોય નહીં આપણને સાદ
સાવ ટૂંકા રોકાણ છીએ આપણે

-ધ્રુવ ભટ્ટ

સ્વર : કેદાર
સ્વરાંકન : કેદાર અને ભાર્ગવ