તારે રે દરબાર મેઘારાણા

No Comments

તારે રે દરબાર મેઘારાણા
તારે રે દરબાર
કોણ રે છેડે ઓલ્યા
ગેબી વીણાના તાર
તારે રે દરબાર મેઘારાણા
તારે રે દરબાર

વીજ નાચે એનું નવલું રે નર્તન
રૂપ રૂપનો અંબાર
વાદળીઓના રમ્ય તારે
ઝાંઝરનો ઝણકાર
તારે રે દરબાર મેઘારાણા
તારે રે દરબાર

સાગર સીમાડે કોઈ ગાતું
રાગ મેઘમલ્હાર
પૂછે પ્રકૃતિ કઈ દિશામાં
સંતાડ્યા શૃંગાર
શ્રાવણના શૃંગાર-
તારે રે દરબાર મેઘારાણા
તારે રે દરબાર

-ભાસ્કર વોરા

સ્વર : ગાર્ગી વોરા

હૈયાને દરબાર

No Comments

હૈયાને દરબાર!
હૈયાને દરબાર વણથંભી વાગે કોઈ…
વાગે કોઈ સિતાર
હૈયાને દરબાર!

કોની હૂંફે હૂંફે અંતર રંગત આજ જમાવે?
કોના પહેરી ઝાંઝર કોના હૈયાને ડોલાવે?
અકલિત આશાને પગથાર
આશાને પગથાર વણથંભી વાગે કોઈ…
વાગે કોઈ સિતાર
હૈયાને દરબાર!

કોના રૂપે રૂપે રસભર રાગિણી રોળાય?
કોના પટમાં નાચી શતશત હૈયાં આજ નચાવે?
કોના પટમાં નાચી શતશત હૈયાં આજ નચાવે?
પલ પલ પ્રીતિના પલકાર
પ્રીતિના પલકાર વણથંભી વાગે કોઈ…
વાગે કોઈ સિતાર
હૈયાને દરબાર!

-ભાસ્કર વોરા

સ્વર પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય

Contact Us On WhatsApp @Amit Trivedi