સહજ મળે તે માણું

No Comments

સહજ મળે તે માણું
મોહ, એષણા, લાલચ, મત્સર સઘળું ફોકટ જાણું
સહજ મળે તે માણું

માટીનો આકાર ને એમાં શ્વાસની આવન-જાવન
પિંડની ફરતે પથરાયેલા જાણે કૈં વનરાવન!
ભેદ ભરમથી અળગો થઈને ભીતર તેજ પિછાણું
સહજ મળે તે માણું

અંદરથી ફૂટી નીકળી છે સાવ અનોખી સમજણ
એ જ ઘડીથી છૂટી ગઈ છે વ્યર્થ બધી અથડામણ
શબદ મળ્યો તો લાગ્યું જાણે આવ્યું અવસરટાણું
સહજ મળે તે માણું

મોહ, એષણા, લાલચ, મત્સર સઘળું ફોકટ જાણું
સહજ મળે તે માણું

-હિમલ પંડ્યા

સ્વર : ડો ભરત પટેલ
સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ

મને દરિયો સમજીને પ્રેમ કરતી નહીં

No Comments

મને દરિયો સમજીને પ્રેમ કરતી નહીં
કે તારી આંખોમાં ભરતીનું પૂર છે,
તારી આંખોમાં કંઈક તો જરૂર છે.

એકલી પડે ને ત્યારે મારા વિચારોના દર્પણમાં મુખ જોઈ લેજે,
ખુદને સંભળાય નહીં એમ તારા મનમાં તું મારું બસ નામ કહી દેજે;
મને હોઠ સુધી લાવી અકળાવતી નહીં
કે મારા શ્વાસોનો નાજુક બહુ સૂર છે,
તારી આંખોમાં કંઈક તો જરૂર છે.

માટીની ઈચ્છા કૈ એવી તું ચાલે તો અંકિત પગલાં હો તારાં એટલાં,
મારા મળવાના તારા મનમાં અમાપ રાત દિવસો સદાય હોય જેટલાં;
મને આંખોના ઓરડામાં રોકતી નહીં
કે મારું હોવું તારાથી ભરપૂર છે,
તારી આંખોમાં કંઈક તો જરૂર છે.

-મહેશ શાહ

સ્વર : પાર્થિવ ગોહિલ
સ્વરાંકન : નવિન શાહ

@Amit Trivedi