આષાઢે તણખલું ના તોડીએ

No Comments

એ જી,અષાઢે તણખલું ના તોડીએ જી,
એ જી, એ તો ફૂટતું રે ઘાસ,
એમાં ધરતીના શ્વાસ,
એની પત્તીની પીમળમાં પોઢીએ જી…
અષાઢે તણખલું ના તોડીએ જી.

પ્રભાતે પછેડિયું ના ઓઢીએ જી,
એ જી, આવ્યાં અજવાળાં જાય,
આવ્યા વાયુયે વળી જાય,
આવ્યા રે અતિથિ ના તરછોડીએ જી….
અષાઢે તણખલું ના તોડીએ જી.

તારે આંગણિયે ઊગ્યું એ પરોઢિયે જી,
એ જી, એ તો ફાગણ કેરું ફૂલ,
એમાં એવી તે કઈ ભૂલ ?
પરથમ મળિયા શું મુખ ના મોડીએ જી….
અષાઢે તણખલું ના તોડીએ જી.

-ઉશનસ્

સ્વર : ઓસમાણ મીર
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ

સૌજન્ય : સંજયભાઈ રાઠોડ સુરત

આવી હવાની લહેરખી

No Comments

આવી હવાની લહેરખી તારા તરફ, મારા તરફ
ફેંકી ઋતુએ ગુલછડી તારા તરફ, મારા તરફ

તું ખિન્ન છે, કાં ખિન્ન છે, એવું પૂછે છે આ સમય
ચીંધીને એની આંગળી તારા તરફ, મારા તરફ

ના રાતને પંપાળ તું, જો સૂર્ય આવે છે નવો
અજવાસની લઈ પાલખી તારા તરફ, મારા તરફ

જો સાદ પાડ્યો આપણે તો પથ્થરો ફાડી અને,
કેવી ધસી આવી નદી તારા તરફ, મારા તરફ

-રમેશ પારેખ

સ્વર : જન્મેજય વૈદ્ય
સ્વરાંકન : જન્મેજય વૈદ્ય

સૌજન્ય : જલસો ગુજરાતી

સાવ સૂની આ જગામાં

No Comments

સાવ સૂની આ જગામાં ફરફરું છું’, કયારનો,
આંસુથી અળગો પડીને ઝરમરું છું, કયારનો.

અટપટા સંકેત છે તારાં સ્મરણમાં એટલાં,
આવ ને સમજાવ એવું કરગરું છું, કયારનો.

જાણતો જેની ધરાતલ, એ જ છે રસ્તા છતાં,
એક ડગલું માંડતાં પણ થરથરું છું, કયારનો.

સાવ સામે તો ય ના સ્પર્શી શકું, ચૂમી શકું,
આવી મર્યાદાથી મનમાં ચરચરું છું, કયારનો.

દેહમાં ખૂંપી ગયું ‘ઈર્શાદ’ વરસોથી છતાં,
આ સમયના બાણને ખેંચ્યા કરું છું, ક્યારનો.

-ચિનુ મોદી

સ્વર : કલ્પક ગાંધી
સ્વરાંકન : કલ્પક ગાંધી

Contact Us On WhatsApp @Amit Trivedi