નગરના દ્વાર પર…

No Comments

નગરના દ્વાર પર સૂરજ હશેને સાંજ હશે
ઉતરતી રાતનું અચરજ હશે ને સાંજ હશે.

હું અનરાધાર શોધું સ્વપ્ન ને તારે નગર.
ઉભેલા મ્લાન સૌ બુરજ હશે ને સાંજ હશે

વિકલ્પો હોય વરસાદી ઉદાસ મૌસમ માં
પરિચિત ગીત ની તરજ હશે ને સાંજ હશે

ઊઘડે શબ્દમાં મારા તું સગીર મ્હેક સમી
હશે તો એટલી અરજ હશે ને સાંજ હશે.

-હરિહર જોશી

સ્વર : કૃષાનુ મજમુદાર
સ્વરાંકન : કૃષાનુ મજમુદાર

કાંચળી ઉતારીને સાપ સરી જાય

No Comments

કાંચળી ઉતારીને સાપ સરી જાય
તેમ આપણેય સરવાનું ઘાસમાં.

એકાદી ક્ષણ સરકે ખેસવીને વર્ષોના રાફડાની ધૂળ,
ઝંખનાની પાંદડીની વચ્ચેથી ઉભરે છે,
વીતકના મોગરાનું ફૂલ,
ખોવાના રંગ જરી જાય બધા નિશ્વાસે,
આપણે સુવાસ લઇએ શ્વાસમાં.

આપણે ના આંગણાનો તુલસીનો ક્યારો કે,
આપણે ન વીંટ ઉભી અંત,
પાંદડાની લીલપને ખોઇ શકે એટલો જ
આપણો આ ઘરથી સંબંધ.
ખેરવેલા પીંછાંની ઊંડી લઇ વેદના
પંખી તો ઉડતું આકાશમાં.

-મનોજ ખંડેરિયા

સ્વર : રેખા ત્રિવેદી, સુરેશ જોશી
સ્વરાંકન : સુરેશ જોશી

Contact Us On WhatsApp @Amit Trivedi