કોરી હથેળીઓમાં

No Comments

કોરી હથેળીઓમાં મ્હેંદીની ભાત
આજ રૂડી રઢિયાળી આવી રાત રે
ઝરે આભથી ચાંદની ચંદન રે
મને મહિયર રોકાવાનું મનરે…

આજકાલ કરતામાં આવી ગયો છે
આજ, લગ્ન નો દા‘ડો સાવ, ઢૂંકડો
જોતા જોતામાં તો દિવસો વીત્યા
કે જાણે, ઓગળતો સાકરનો ટૂકડો
મારી ઓઢણીમાં ઘેર્યું ગગન રે
મને મહિયર રોકાવાનું મન રે…..

ઓચિંતું આજ મારાં પગલાંને થાય
લઉં દાદાનાં આંગણામાં દોડી
કહી ના શકાય તોય મનમાંહે થાય
થાય લગનની તારીખન મોડી?
રાહ જોય કરે છો સાજનરે
મને મહિયર રોકાવાનું મન રે…..

ગોર્યમાને પૂજ્યા મેં પાંચે આંગળીએ
ત્યારે પામી છું સાજન
રૂદિયાનો રાજા તું, રૂદિયાની રાણી હું
સાથે માણીશું જીવન,
જાઉં સાસરિયે સંગે સાજનરે
ભલે મહિયર રહેવાનું થાય મન રે…..

-તુષાર શુક્લ

સ્વર : ડો સાવની શાહ
સ્વરાંકનઃ માલવ દિવેટિયા
સૌજન્ય :માલવ દિવેટિયા

સામળિયો મુંજો સગો

No Comments

સામળિયો મુંજો સગો, પાતળિયો મુંજો પ્રાણ
નંદના લાલન સે
નીદરડી મેં નેડો લગો

હું રે જાતી’તી ગાંધી કેરે હાટડે, વા’લા
મહેકે ગાંધી કેરે હટમેં લાલન સગો –
સામળા સારુ ધ્રોડી ધ્રોડી થકી, વાલા
મુને વડલે વિસામો વહાલો લગો-
જળ રે જમુનાનાં ભરવાંને ગિયાં’તાં, બેલી
સુરતા ચૂકીને બેડો ભગો

બાઈ મીરાં કે ગિરધરના ગુણે જીવો
સંતના ચરણમાં ચિત લગો –
સામળિયો મુંજો લગો

-મીરાંબાઈ

સ્વરઃ ડો.સાવની શાહ
સ્વરાંકનઃ ક્ષેમુ દિવેટિયા સૌજન્ય : માલવ દિવેટિયા

Contact Us On WhatsApp @Amit Trivedi