દુરિત ફૂપે પડ્યો

No Comments

દુરિત કૂપે પડ્યો હું હે જગત્રાતા !
લોભન લતા નિરખી મુજ પાય ચૂક્યો
હે જગત્રાતા !

શ્રવણ ન ધરી તુજ મંગલ વાણી
કૂપમુખ અંધ બની ચરણ મૂક્યો
હે જગત્રાતા !

કરૂણ રૂદન સુણી તાત ! ઉગારો
નીરખી દિવ્ય પ્રભા હું અતિ ભૂખ્યો
હે જગત્રાતા !
દુરિત ફૂપે પડ્યો

નરસિંહરાવ દિવેટીઆ

સ્વર : પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય અને વૃંદ
સ્વરાંકન : ક્ષેમુ દિવેટિયા
સૌજન્ય : સંજય રાઠોડ સુરત

હે જી વ્હાલા સાવ રે અધૂરું

No Comments

હે જી વ્હાલા સાવ રે અધૂરું મારું આયખું
હે જી બાકી છે રે કોડ અપરંપાર.

ભાઈ એને ગગન ભરીને દીધો વાયરો,
તોય એના ખૂટે છે શ્વાસ વારંવાર.

ભાઈ એ તો સુરજ-ચાંદાને તેજે ઉજળો,
તોય એની ભીતર છે કાળો અંધકાર.

ભાઈ એ તો અનંતનો અંત લાવે નામથી,
હે જી એને નિરંજનને કીધો છે સાકાર.

-નીનુ મઝુમદાર

સ્વરઃ પુરૂષોત્તમ ઉપાધ્યાય અને આશિત દેસાઈ
સ્વરાંકનઃ ક્ષેમુ દિવેટિયા

Contact Us On WhatsApp @Amit Trivedi