અમે ચાલ્યા જશું પળમાં

No Comments

ઉદયન મારુ

અમે ચાલ્યા જશું પળમાં પરોઢી પહોર થાવા દો
સ્વયં વિખરાશું ઝાકળમાં પરોઢી પહોર થાવા દો

પડેલા માવઠા જેવો મહેકતો શ્વાસ ઓઢી લઈ
જરા લહેરાશું વાદળમાં પરોઢી પહોર થાવા દો

થયું ભળભાંળશું ક્યાંથી તિમિરનો પ્હાડ કોરીને
પડ્યો છું એ જ અટકળમાં પરોઢી પહોર થાવા દો

પ્રથમ ખુદના જ ડૂમા નો પરિચય મેળવી લઈએ
પછી અવતરશું કાગળમાં પરોઢી પહોર થાવા દો

અમે તો એટલા ખાતર સૂરજ નું સ્વપ્ન જોવું છે
પ્રગટશે કંઈક ઝળહળમાં પરોઢી પહોર થાવા દો

-હરિહર જોશી

સ્વર : આલાપ દેસાઇ
સ્વરાંકન : ઉદયન મારુ

સૌજન્ય : ભવન્સ

મૈત્રી તો પળ પળમાં

No Comments

પ્રગતિ વોરા

મૈત્રી તો પળ પળમાં ઘૂંટવાની વાત ને મૈત્રી તો લાગણીનો બંધ
મૈત્રી તો તારામાં મારા હોવાનો એક મુઠ્ઠી ઊંચેરો સંબંધ

તારા સહુ ઘાવ મારા કાળજામાં મ્હોરે એ સગપણને નામ તે શું દેવું
પગમાં ખૂંચે જો કોઈ કાંટો , એ પીડામાં રડતી બે આંખના જેવું
મૈત્રી તો મનખાનો મીઠો મેળાવડો ને મૈત્રી તો થાક્યાનો સ્કંધ …
મૈત્રી તો તારામાં મારા હોવાનો એક મુઠ્ઠી ઊંચેરો સંબંધ ….

હોઠ તારા ફફડે ત્યાં આંખ મારી સમજે એ વણબોલ્યા શબ્દોનું રૂપ
ને સાવ રે અકારણ તું બોલતો રહે ત્યારે રહેવાનું હોય મારે ચૂપ
મૈત્રી તો દુઃખસુખમાં મહોરવાની ઘટના ને મૈત્રી અદ્વૈતનો નિબંધ …
મૈત્રી તો તારામાં મારા હોવાનો એક મુઠ્ઠી ઊંચેરો સંબંધ …

~ અજીત પરમાર

સ્વર : પ્રગતિ મહેતા વોરા
સ્વરાંકન : આશિત દેસાઈ

Contact Us On WhatsApp @Amit Trivedi