રક્ષા કરો જગદંબા ભવાની

141 Comments

શરણ્યે વરણ્યે સુકારણ્યપૂર્ણે
હિરણ્યોદરાદ્યૈરગમ્યેતિ પુણ્યે
ભવારણ્યભીતં ચ માં પાહિ ભદ્રે,
નમસ્તે નમસ્તે નમસ્તે ભવાનિ

રક્ષા કરો જગદંબા ભવાની
નિશ દિન રટું હું તો અંબા અંબા અંબા

વર્ણ વિવર્ણ વિવિરમે વાણી
ચૌદ ભુવનની હે મહારાણી
રક્ષા કરો જગદંબા ભવાની

અંતરમાં તું અંતરયામી
વિશ્વ સ્વરૂપે વિશ્વ સમાણી
ખમ્મા તમને માડી ઘણી ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મા
રક્ષા કરો જગદંબા ભવાની

-નિનુ મઝુમદાર.

સ્વરઃ ઉદય મજમુદાર અને રેખા ત્રિવેદી
સ્વરાંકન : નિનુ મજમુદાર

હું અસલ  રીતે …

No Comments

 
 

રાજ લખતરવી

 
 
હું અસલ  રીતે   અસલને  પી  ગયો
જામ માં  ઘોળી   ગઝલને  પી  ગયો

ભેદ  પીવામાં  કશો   રાખ્યો   નહીં
પી  ગયો અમરત ગરલને  પી  ગયો

અંજલિ   પીધી   ન   પીધી     ડાયરે
ત્યાં  હું  ખંગાળી  ખરલને  પી ગયો

શું   કહેવું    દોસ્ત    તરસ્યા   સૂર્યને
એ  જગતભરના  તરલને  પી   ગયો

ભર   બપોરે   ગટગટાવ્યા  ઝાંઝવા
ને  સવારે   ‘રાજ’  વલને  પી   ગયો

-રાજ લખતરવી

સ્વરઃ ડો ફિરદૌસ દેખૈયા
સ્વરાંકન : ડો ફિરદૌસ દેખૈયા

@Amit Trivedi