ગુંજો ગુંજો રે તંબુરાના તાર

131 Comments

ગુંજો ગુંજો રે તંબુરાના તાર,
હજુ મારા હરિના ઉઘડ્યા રે નથી દ્વાર.
હશે કોઈ ચૂક મારા કરતુતમાં એવી,
એ છેટુ પડે રે લગાર,

હજુ મારા હરિના ઉઘડ્યા રે નથી દ્વાર.


આથમતા દિનનું અજવાળું ઢળતું,
કાયાનું કોડિયું ને રાત્યું સળગતું,
માથે ગઠરિયાનો ભાર,

હજુ મારા હરિના ઉઘડ્યા રે નથી દ્વાર.


ગુંજો ગુંજો રે તંબુરાના તાર,
હજુ મારા હરિના ઉઘડ્યા રે નથી દ્વાર.

સ્વર: ચિત્રા શરદ અને કલાવૃંદ
(શચિ ગ્રુપ)
સંગીત: દીપેશ દેસાઈ

હંસલા હાલો રે હવે

No Comments

 

 
 

સંજય રાઠોડ સુરત

હંસલા હાલો રે હવે,
મોતીડા નહીં રે મળે
આ તો ઝાંઝવાના પાણી
આશા જુઠી રે બંધાણી

ધીમે ધીમ એ પ્રીતી કેરો દીવડો પ્રગટાવ્યો
રામના રખોપા માંગી ઘૂંઘટે રે ઢાંક્યો

વાયરો વારો રે ભેંકાર
માથે મેહુલાનો માર
દીવડો નહીં રે બળે

વે’લો રે મોડો રે મારો સાહ્યબો પધારે
કે’જો રે કે ચુંદડી લાશે રે ઓઢાડે

કાયા ભલે રે બળે
માટી માટીને મળે
પ્રીતડી નહીં રે બળે

-મનુભાઇ ગઢવી

સ્વર : હેમા દેસાઈ
સ્વરાંકનઃ કલ્યાણજી – આનંદજી
સૌજન્ય : સંજય રાઠોડ સુરત

@Amit Trivedi