પગલી પારિજાતની ઢગલી

3 Comments

પગલી પારિજાતની ઢગલી !
ઘરમાં આવ્યું વૃંદાવન ને હૈયે કુંજગલી !

કાલ સુધી જે છાયાઓ આંગણ ઘેરી પથરાતી,
શેરીમાં ચિંતાની રજ ઊડતી ઠરતી અટવાતી.
આજ હવા તુલસીક્યારાની ફરતે ગાવા ચલી.
પગલી પારિજાતની ઢગલી !

પંખીએ માળો બાંધ્યો છે કિરણોનાં તરણાંનો
યમુનાને શો ઉમંગ એણે સાદ સૂણ્યો ઝરણાંનો
સંશયની કારા તૂટી ગઈ, દુનિયા સઘળી ભલી.
પગલી પારિજાતની ઢગલી !

-રઘુવીર ચૌધરી

સ્વર : અમર ભટ્ટ
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ

બધાં વળગણ બધા સગપણ

4 Comments

બધા વળગણ બધા સગપણ બધું મિથ્યા છે છોડી દે
તું કેળવ આટલી સમજણ બધું મિથ્યા છે છોડી દે

કરચલીઓ ત્વચા પરની સહજતાથી ઝીલી લઈને
કહે છે એટલું દર્પણ બધું મિથ્યા છે છોડી દે

નથી સંયમ નિખાલસતા અલખનો નો રંગ પણ ક્યાં છે
તો ભગવા કાં ધર્યા પહેરણ? બધું મિથ્યા છે છોડી દે

હું ઓજારો લઈ કંડારવા બેસું મહેચ્છાઓ
મળે ત્યાં એટલી ટાંચણ બધું મિથ્યા છે છોડી દે

પરમ ને પામવા શરણું જ પૂરતું છે પ્રતિક્ષાનું
વરસ મહિના દિવસ કે ક્ષણ બધું મિથ્યા છે છોડી દે

-ભાર્ગવ ઠાકર

સ્વરઃડો ભરત પટેલ
સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ

@Amit Trivedi