આંગળી પકડીને તારી ચાલવા દે

Comments Off on આંગળી પકડીને તારી ચાલવા દે

 

 

આંગળી પકડીને તારી ચાલવા દે,
મા ! મને તું આ જગતમાં આવવા દે !

વંશનું તુજ બીજ તો ફણગાવવા દે,
ગોરમાની છાબ લીલી વાવવા દે !

તું પરીક્ષણ ભ્રુણનું શાને કરે છે ?
તારી આકૃતી ફરી સર્જાવવા દે.

ઢીંગલી, ઝાંઝર ને ચણીયાચોળી, મ્હેંદી–
બાળપણના રંગ કૈં છલકાવવા દે.

રાખડીની દોર કે ગરબાની તાળી,
ઝંખનાના દીપ તું પ્રગટાવવા દે.

વ્હાલની વેલી થઈ ઝુલીશ દ્વારે,
આંગણે સંવેદના મ્હેંકાવવા દે.

સાપનો ભારો નથી; તુજ અંશ છું હું !
લાગણીનાં બંધનો બંધાવવા દે !

-યામીની વ્યાસ.

સ્વરઃ ગાર્ગી વોરા
સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ

… ચાલ્યો જઈશ

Comments Off on … ચાલ્યો જઈશ

 

 

ગામ પાદર ઘર ગલી  ઓળંગીને ચાલ્યો  જઈશ
હું ય મારા ભાગ્યની ક્ષણ જીવીને ચાલ્યો જઈશ

છે  અહીં   પ્રત્યેક  માણસ   મોકલાયેલી  ટપાલ
હું જગત પાસે  મને   વંચાવીને   ચાલ્યો  જઈશ

પુષ્પમાં   સુગંધ     મૂકી    વૃક્ષને   ભીનાશ. દઈ
કોઈ  પંખીના  ગળામાં  ટહુકીને  ચાલ્યો  જઈશ

રાતના     ઘરમાં   પડેલું   સૂર્યનું    ટીપું   છું   હું
કોડિયામાં સ્હેજ અમથું પ્રગટીને ચાલ્યો  જઈશ.

છે સ્વજન દરિયા સમા ના આવડે  તરતાં   મને
હું બધામાં થોડું  થોડું   ડૂબીને  ચાલ્યો   જઈશ.

 
– અનિલ ચાવડા

 

સ્વર : અમર ભટ્ટ
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ

@Amit Trivedi