ગાંધી કથા

પૂજ્યશ્રી નારાયણભાઈ દેસાઇ

 

ગાંધી કથા :

પૂજ્ય શ્રી નારાયણભાઈ દેસાઇ :

 

વરસ : ૨૦૧૫

દિવસ ૧       


દિવસ ૨       
દિવસ ૩     
દિવસ ૪     
દિવસ ૫     
દિવસ ૬     
દિવસ ૭     
દિવસ ૮     
દિવસ ૯     
દિવસ ૧૦   
દિવસ ૧૧   
દિવસ ૧૨   
દિવસ ૧૩   
દિવસ ૧૪   
દિવસ 15   

કારણ બાને હું બા કહી્ શકું છું.

મમ્મી બોલતાં તો હું શીખ્યો છેક પાંચમા ધોરણમાં.
તે દિવસે ખૂબ રોફથી વાઘ માર્યો હોય એમ
મેં મમ્મી કહીને બૂમ પાડેલી.
બા ત્યારે સહેજ હસેલી –
કારણ બા એક સાદો પોસ્ટકાર્ડ પણ માંડ માંડ લખી શકતી.

બા બેંકમાં સર્વિસ કરવા ક્યારેય ગઈ નહોતી અને
રાત્રે લાયંસ પાર્ટીમાં ગઈ હોય એવું યાદ પણ નથી.
બા નવી નવી ડિશ શીખવા ‘ cooking class’ માં ગઈ નહોતી
છતાં ઈંગ્લિશ નામ ખડ્કયા વગર એ થાળીમાં જે મૂકતી
તે બધું જ અમૃત બની જતું.

મને મારી ભાષા ગમે છે,
કારણ મને મારી બા ગમે છે.

–   વિપિન પરીખ

અન્ય ગઝલો વાંચવા  અહીંયા ક્લીક કરો.

Courtesy : Ahmedabad Management Association

Sharing is caring!

Comments are closed.

@Amit Trivedi