આપણી આ વારતાને આદી ના અંત

Comments Off on આપણી આ વારતાને આદી ના અંત

 
 

આપણી આ વારતાને આદી ના અંત.mp3

 

આપણી આ વારતાને આદી ના અંત
સંકેલો તેમથી કે આમથી ઉકેલો
પણ લંબાતા એક એક તંત

બે વત્તા બે નો જો સરવાળો પાંચ
પાંચ સાચા કે સાચું ગણિત
એવું કોઈ પૂછે તો થઇ જાતા
આપણામાં બેઠેલા ઈશ્વર ભયભીત

કોઈ સાવ ધગધગતો લાવા કહેવાય
તો કોઈ નર્યા હોય શકે સંત

જાહેરમાં પોતાનો પડછાયો પાડવાની
ફરમાવી સખ્ખત મનાઈ
એટલેતો સૂરજને છત્રીથી છાવરીને
વિહરવાને નીકળે છે સાંઈ

છત્રી તો એવું આકાશ જેના આ સળમાંથી
યાતનાઓ ખૂલે અનંત

આપણી આ વારતાને આદી ના અંત
સંકેલો તેમથી કે આમથી ઉકેલો
પણ લંબાતા એક એક તંત

– સંજુ વાળા

સ્વર : નિગમ ઉપાધ્યાય
સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ

Comments Off on

Harvard

Comments Off on Harvard

[archiveorg harvardschoolofp1962harv width=560 height=384 frameborder=0 webkitallowfullscreen=true mozallowfullscreen=true]

વાતે વાતે તને વાંકું પડયું ને

Comments Off on વાતે વાતે તને વાંકું પડયું ને

 
 

વાતે વાતે તને વાંકું પડયું ને.mp3

 

વાતે વાતે તને વાંકું પડયું ને,
મેં વાતોની કુંજગલી છોડી દીધી…
શબ્દોને પંથ કોણ કોને નડયું ?
મેં તો વાતોની કુંજગલી છોડી દીધી…

આંખોમાં વાદળાં ને શ્વાસોમાં વાયરા,
પણ અડકો તો ભોમ સાવ કોરી…
તારા તે કાન લગી આવી ઢોળાઇ ગઇ,
હોઠ સમી અમરત કટોરી…
પંખીની પાંખમહીં પીંછુ રડયું,
મેં તો વાતોની કુંજગલી છોડી દીધી…

હવે ખળખળતાં ટળટળતાં અંધાર્યા જળ,
કે અણધાર્યો તૂટી પડયો સેતુ…
પાસે રહીને મને લાગે છે કેમ હવે,
કેટલાય જનમોનું છેટું!
મારાં સપનાંને વેદનાનું વૈકુંઠ જડયું,
ને મેં તો વાતોની કુંજગલી છોડી દીધી…

-જગદીશ જોશી

સ્વર: પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય
સ્વરાંકન:પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય
 
 

પાંદડું કેવી રીતે પીળું થયું 

Comments Off on પાંદડું કેવી રીતે પીળું થયું 

 
 

પાંદડુ કેવી રીતે.mp3

 

પાંદડું   કેવી   રીતે   પીળું      થયું    કોને    ખબર ?
એટલે    કે   ઝાડ   માંથી શું    ગયું    કોને   ખબર ?

શહેર   પર   ખાંગી   થઈ વરસી પડી આખી વસંત,
એક જણ નખશીખ ઉજ્જડ રહી ગયું કોને ખબર ?

શાહીમાંથી  આમ  કાં   ઢોળાય   છે   તારાં સ્મ્રણ્ ?
એને મારું એક મન ઓછું પ  ડ્યું ?   કોને   ખબર ?

સ્વપ્નમાં વહેતી’તી  નહેરો   તારા   ચહેરાની   સત્ત,
ને   સવારે   આંખમાંથી   શું   વહ્યું ?   કોને ખબર ?

માછલીએ એકદા  જળને   પૂછ્યું, તું   કોણ   છે ?
એનો ઉત્ર શોધવા જળ ક્યાં   ગયું,   કોને   ખબર ?

મેં  અરીસાને   અમ્સ્તો   ઉપલક   જોયો,   ‘રમેશ’,
કોણ  એમાંથી મને   જોતું    રહ્યું,   કોને   ખબર ?

– રમેશ પારેખ

સ્વર : આશિત દેસાઈ
સ્વરાંકન : આશિત દેસાઇ

Older Entries

@Amit Trivedi