ગાર્ગી વોરા

 

ગાર્ગીબેનની રચનાઓ એક સાથે અહી રજૂ કરતાં આનંદ થાય છે.
આ બધી રચનાઓ મને રાજકોટના કલાકાર ડો ભરત પટેલ અને મનીષભાઈ ભટ્ટ ના સૌજન્યથી પ્રાપ્ત થઇ છે
હું એમનો ખુબ ખુબ આભાર માનું છું. કવિ ,સંગીતકાર અને ગાર્ગીબેન નો પણ આભાર

 

કે અજવાસને
કવિ : રમેશ પારેખ     સ્વરાંકન : સુરેશ જોશી
 
[wonderplugin_audio id=”108″]
 

નીતરતી દીવે હું તો
કવિ : હરીશ મીનાશ્રુ     સ્વરાંકન :ડો ભરત પટેલ
 
[wonderplugin_audio id=”109″]
 

આ સમાધીની ક્ષણો
કવિ : લલિત ત્રિવેદી     સ્વરાંકન :ડો ભરત પટેલ
 
[wonderplugin_audio id=”110″]
 

અદિ થી તે અંત
કવિ : તુષાર શુક્લ     સ્વરાંકન :ડો ભરત પટેલ
 
[wonderplugin_audio id=”111″]
 

સખી આજે ગુલાલ સામે મળ્યો
કવિ : તુષાર શુક્લ     સ્વરાંકન :ડો ભરત પટેલ
 
[wonderplugin_audio id=”112″]
 

સખી માધવનું વ્હાલ
કવિ : ભાસ્કર વોરા     સ્વરાંકન : આસિત દેસાઈ
 
[wonderplugin_audio id=”113″]
 

સુખ તો એવું લાગતું
કવિ : દિલીપ જોશી     સ્વરાંકન :ડો ભરત પટેલ
 
[wonderplugin_audio id=”114″]
 

મને અધવચ્ચે ઉભેલા રહેવાની
કવિ : ઉદયન ઠકકર     સ્વરાંકન :ડો ભરત પટેલ
 
[wonderplugin_audio id=”115″]
 

ગાર્ગીબેનની વધુ ત્રણ રચનાઓ માણો

[wonderplugin_audio id=”116″]
 
ગાર્ગીબેનની વધુ ત્રણ રચનાઓ માણો

[wonderplugin_audio id=”117″]

 
ગાર્ગીબેનની વધુ ત્રણ રચનાઓ માણો
[wonderplugin_audio id=”118″]
 
એક રચના
[wonderplugin_audio id=”119″]
 

જવલંત વોરાની ત્રણ રચનાઓ
[wonderplugin_audio id=”120″]
 
ગની દહીંવાલાની ત્રણ રચનાઓ

[wonderplugin_audio id=”121″]
 

દામોદર સૂત્ર
[wonderplugin_audio id=”122″]
 

જુનાગઢ શહેરની બજારમાં
[wonderplugin_audio id=”123″]
 

આમ ગણું તો કશું નહી
કવિ : દલપત પઢિયાર     સ્વરાંકન :ડો ભરત પટેલ
 
[wonderplugin_audio id=”125″]

રૂવે રૂવે

સ્વરાંકન :જે આર પટેલ
 

[wonderplugin_audio id=”127″]

 

કવયિત્રી : પ્રફુલ્લા વોરા     સ્વર : ગાર્ગી વોરા અને અનુપા પોટા

 
[wonderplugin_audio id=”128″]