તકદીર માં નથી છતાં ચાહું તને,
ઈચ્છા કે સાત જન્મ સુખ આપું તને.

પામી નથી શક્યો તને જાહેરમાં,
સપનું બની હું યાદમાં પામું તને.

સોપું તને આ જીંદગી સઘળી પ્રિયે,
હું એક એક શ્વાસમાં રાખું તને.

ધરપત હતી સમય થયે આવીશ તું,
સૂરજ ઢળી ગયો છતાં ભાખું તને.

લાગે ભલે “પ્રશાંત” સાગર આકરો,
છે ઝંખના મળે બધું સારું તને.

-પ્રશાંત સોમાણી

સ્વરઃ ડો ફિરદૌસ દેખૈયા
સ્વરાંકન :ડો ફિરદૌસ દેખૈયા

Sharing is caring!