આપણી આ વારતાને આદી ના અંત

Comments Off on આપણી આ વારતાને આદી ના અંત

 
 

આપણી આ વારતાને આદી ના અંત.mp3

 

આપણી આ વારતાને આદી ના અંત
સંકેલો તેમથી કે આમથી ઉકેલો
પણ લંબાતા એક એક તંત

બે વત્તા બે નો જો સરવાળો પાંચ
પાંચ સાચા કે સાચું ગણિત
એવું કોઈ પૂછે તો થઇ જાતા
આપણામાં બેઠેલા ઈશ્વર ભયભીત

કોઈ સાવ ધગધગતો લાવા કહેવાય
તો કોઈ નર્યા હોય શકે સંત

જાહેરમાં પોતાનો પડછાયો પાડવાની
ફરમાવી સખ્ખત મનાઈ
એટલેતો સૂરજને છત્રીથી છાવરીને
વિહરવાને નીકળે છે સાંઈ

છત્રી તો એવું આકાશ જેના આ સળમાંથી
યાતનાઓ ખૂલે અનંત

આપણી આ વારતાને આદી ના અંત
સંકેલો તેમથી કે આમથી ઉકેલો
પણ લંબાતા એક એક તંત

– સંજુ વાળા

સ્વર : નિગમ ઉપાધ્યાય
સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ

Comments Off on

Harvard

Comments Off on Harvard

[archiveorg harvardschoolofp1962harv width=560 height=384 frameborder=0 webkitallowfullscreen=true mozallowfullscreen=true]

પાંદડું કેવી રીતે પીળું થયું 

Comments Off on પાંદડું કેવી રીતે પીળું થયું 

 
 

પાંદડુ કેવી રીતે.mp3

 

પાંદડું   કેવી   રીતે   પીળું      થયું    કોને    ખબર ?
એટલે    કે   ઝાડ   માંથી શું    ગયું    કોને   ખબર ?

શહેર   પર   ખાંગી   થઈ વરસી પડી આખી વસંત,
એક જણ નખશીખ ઉજ્જડ રહી ગયું કોને ખબર ?

શાહીમાંથી  આમ  કાં   ઢોળાય   છે   તારાં સ્મ્રણ્ ?
એને મારું એક મન ઓછું પ  ડ્યું ?   કોને   ખબર ?

સ્વપ્નમાં વહેતી’તી  નહેરો   તારા   ચહેરાની   સત્ત,
ને   સવારે   આંખમાંથી   શું   વહ્યું ?   કોને ખબર ?

માછલીએ એકદા  જળને   પૂછ્યું, તું   કોણ   છે ?
એનો ઉત્ર શોધવા જળ ક્યાં   ગયું,   કોને   ખબર ?

મેં  અરીસાને   અમ્સ્તો   ઉપલક   જોયો,   ‘રમેશ’,
કોણ  એમાંથી મને   જોતું    રહ્યું,   કોને   ખબર ?

– રમેશ પારેખ

સ્વર : આશિત દેસાઈ
સ્વરાંકન : આશિત દેસાઇ

મેલી મત જા મને એકલી વણજારા

Comments Off on મેલી મત જા મને એકલી વણજારા

 
 

મેલી મત જા મને એકલી વણજારા.mp3

 

મેલી મત જા મને એકલી વણજારા
મેલી મત જા, પરદેશમાં વણજારા
જીઓ વણજારા, જીઓ વણજારા….

સોનું જાણીને તારો સંગ કર્યો વણજારા,
મારે કરમે નીકળ્યા કથીર રે, વણજારા…
જીઓ વણજારા, જીઓ વણજારા…

ડુંગર માથે તારી દેરડી વણજારા,
હું તો ચડી ચડી જોઉં તારી વાટ રે, વણજારા…
જીઓ વણજારા, જીઓ વણજારા….

કાજી મામદશાની વિનંતી વણજારા,
તમે રહી જાઓ આજની રાત રે, વણજારા….
જીઓ વણજારા, જીઓ વણજારા…

રચના: કાજી મામદશા
સ્વર: ચેતન ગઢવી

Older Entries

@Amit Trivedi