બરકત વિરાણી
 

[wonderplugin_audio id=”134″]

 

Click the link below to download

mot ni ye bad.mp3

 

મોતની   યે   બાદ  તારી  ઝંખના   કરતો રહ્યો
કે   તું   જન્નતમાં મળે એવી   દુઆ કરતો રહ્યો

જો તું જાણે તો ભરી મહેફીલ  ત્યજીને સાથ દઇ
એવી  એકલતા   ભરી   મારી દશા કરતો રહ્યો

એ   હતો  એક મોહ કે રહેશું જીવનભર સાથમાં
વ્હેમ તો એજ છે જે આપણને  જુદાં કરતો રહ્યો

કોણ  જાણે   શું  તું   એનાં   નીકળતાં  શ્વાસમાં
માનવી  આ   સૃષ્ટિની   ઝેરી  હવા કરતો રહ્યો

– બરકત વિરાણી

સ્વર : પાર્થિવ ગોહિલ