ગુરુ ચરણોની હું રજકણ છું

No Comments

 

 

ગુરુ ચરણોની હું રજકણ છું
ગુરુગોવિન્દ વિના કોઈ સીધી
ઝીલે ન છાયા એ દલદલ છું
ગુરુ ચરણોની હું રજકણ છું

ચાલુ હું તમને સથવારે
બાંધેલી લયના અણસારે
તાલ ચૂકી ને તૂટી પડેલું
ગીત ગંગાનું હું આભૂષણ છું
ગુરુ ચરણોની હું રજકણ છું

જ્યોતિ જેમ જલું અંધારે
અજવાળે અટવાવું મારે
તેજ તિમિરના તાણે વાણે
ગૂંચવાયેલું ચંદ્ર કિરણ છું
ગુરુ ચરણોની હું રજકણ છુ.

દુનિયા એક અધૂરું સપનું
ધન તો ચાર દિવસના ખપનું
ઘરથી ઘાટ સુધીના પંથે
પલ બે પલનું આકષઁણ છું.
ગુરુ ચરણોની હું રજકણ છું.

– કાંતિ અશોક

અમર સદા અવિનાશ

No Comments

 

 

અમર સદા અવિનાશ

૧. અચકો મચકો કારેલી
૨. અમે અમદાવાદી
૩. છાનું ને છપનું કંઈ થાય નહીં
૪. હુ તુ તુ તુ જામી રમતની ઋતુ
૫. કહું છું જવાની ને પાછી વળી જા
૬. કોણ હલાવે લીમડી અને કોણ ઝુલાવે પીપળી
૭. માડી તારું કંકુ ખર્યું ને સુરજ ઉગ્યો
૮. મારા રામ તમે સીતાજીની તોલે ન આવો
૯. પંખીડાને આ પીંજરું જુનું જુનું લાગે
૧૦. રાખના રમકડાં મારા રામે રમતાં રાખ્યાં રે..