છલ છલ છલ ઓરે જમુનાના જળ

No Comments

 

છલ છલ છલ ઓરે જમુનાના જળ
જઈને કહો સાવરિયાને
એક ઝંખે ગોપી પલ પલ પલ.


એના ગૂંથે નહીં એ ફૂલડે કેશ,
એની આંખડીએ ના આંજે મેંશ,
એનો મલીન થયો કઈ રઝળી વેશ,
તોય ચરણો કહે એને ચલ ચલ ચલ.
છલ છલ છલ ઓરે જમુનાના જળ.


આ એજ કદંબની છાયા
જ્યાં બંસી સ્વર રેલાયા,
લાગી મનમોહનની માયા
ખીલ્યા પ્રાણ પુષ્પના રે દલ દલ દલ
છલ છલ છલ ઓરે જમુનાના જળ.

  • જયંત પલાણ

સ્વર : ઐશ્વર્યા મજમુદાર અને પરાગી અમર
સંગીત : ગૌરાંગ વ્યાસ


તારા બગીચામાં રહેતી ગઈ

No Comments

 

તારા બગીચામાં રહેતી ગઈ ને ટહુકાનું પંખી એક દેતી ગઈ
અને કહેતી ગઈ કે હવે જાઉ છું.
ઝાડવાની લીલેરી માયા મને,
ફૂલની સુગંધની છાયા મને,
અને વહેતા આ વાયરામાં વહેતી ગઈ, કંઈક જન્મોની વાતને ઉકેલતી ગઈ
અને કહેતી ગઈ કે હવે જાઉ છું.

આ દિવસ ને રાતની કળીઓ ખૂલી,
અહીં પળપળના ગુંજનની ગાથા ઝૂલી,
હું તો ભમતી ગઈ ને કશું ભૂલતી ગઈ ને યાદ કરતી ગઈ
અને કહેતી ગઈ કે હવે જાઉ છું.

– પન્ના નાયક

સ્વર : કલ્યાણી કોથાલકર
સંગીત : અમિત ઠકકર

Contact Us On WhatsApp @Amit Trivedi