છલ છલ છલ ઓરે જમુનાના જળ
જઈને કહો સાવરિયાને
એક ઝંખે ગોપી પલ પલ પલ.


એના ગૂંથે નહીં એ ફૂલડે કેશ,
એની આંખડીએ ના આંજે મેંશ,
એનો મલીન થયો કઈ રઝળી વેશ,
તોય ચરણો કહે એને ચલ ચલ ચલ.
છલ છલ છલ ઓરે જમુનાના જળ.


આ એજ કદંબની છાયા
જ્યાં બંસી સ્વર રેલાયા,
લાગી મનમોહનની માયા
ખીલ્યા પ્રાણ પુષ્પના રે દલ દલ દલ
છલ છલ છલ ઓરે જમુનાના જળ.

  • જયંત પલાણ

સ્વર : ઐશ્વર્યા મજમુદાર અને પરાગી અમર
સંગીત : ગૌરાંગ વ્યાસ