શબ્દની   પાલખી    મેં   એટલે   શણગારી  છે
છે ગઝલ  ને  તે   છતાં   વાત   તારી-મારી   છે

તું કહે તો વન મહીં ને   તું   કહે  તો   મન  મહીં
જ્યાં કહે ત્યાં  આવવાની  આપણી  તૈયારી  છે

ચંદ્ર થઈ ઊગ્યો છે તું બેઠી  છું  હું  ચાતક  બની
એક   એવી  કલ્પના  મેં  તારા   વિશે  ધારી  છે

જ્યારે એને ખોલું  છું  કે  તું   તરત   દેખાય  છે
મારા ઘરમાં ખૂબ અંગત  એક  એવી  બારી  છે

ભગ્ન  દીવો   યાદનો    પેટાવીને   મૂક્યો   છે  મેં
ત્યાં જ એનું આવવું, ઘટના ઘણી અણધારી છે
 

-જયશ્રી વિનુ મરચંટ
 

સ્વરઃ હેતલ જાગીરદાર બ્રહ્મભટ્ટ
સ્વરાંકન : હેતલ જાગીરદાર બ્રહ્મભટ્ટ
સંગીત સંકલનઃ અસીમ મહેતા
સંગીત નિયોજનઃ આલાપ દેસાઈ
 
સૌજન્ય : આપણું આંગણું બ્લોગ