મેરે પિયા મેં કછુ નહીં જાનૂં
મેં તો ચુપચુપ ચાહ રહી

મેરે પિયા, તુમ કિતને સુહાવન
તુમ બરસો જિમ મેહા સાવન
મેં તો ચુપચુપ નાહ રહી

મેરે પિયા, તુમ અમર સુહાગી,
તુમ પાયે મૈં બહુ બડભાગી,
મૈં તો પલપલ બ્યાહ રહી
 
– સુન્દરમ્
 
સ્વર : હિમાલી વ્યાસ
સ્વરાંકન : હરિશ્ચંદ્ર જોશી

 
સૌજન્ય : પ્રણય વસાવડા