આજ મેં તો વાદળને લઈ લીધું બાથમાં
વાદળ સંગાથે એક આખું આકાશ મારી છાતીશું ભીંસાયું સાથમાં….

ભૂલીને સાનભાન હોઠે માંડ્યું જ્યાં મેં
મનગમતું મધમીઠું વાદળ
ઘૂંટ ઘૂંટ પાણીનાં પીવાનો અનુભવ તો
કોરોધાકોર એની આગળ
પલભરની વર્ષા ને તોયે ભીંજાય ગયાં
હું અને વાદળ સંગાથમાં…..

આરપાર વીંધશે કે મન મૂકી ભીંજાશે
આ છાતી પર તોળાયાં પ્હાડ
હમણાં વરસ્યો કે હવે હમણાં વરસી રહશે
આંખોમાં એવા અષાઢ
રણમાં વરસાદ તણી વેળા આવે છે ત્યારે
જાદુ ભળે છે એના સ્વાદમાં….
 
-તુષાર શુક્લ
 
સ્વર : વિજલ પટેલ
સ્વરાંકન : વિજલ પટેલ
આલ્બમ – કહે સખી