હવે પીપળો ન ઊગે પછીતમાં
છાતીમાં એમ તું તો ઘૂઘવતી જેમ
કોઈ ઘૂઘવતો હોય ભાવ ગીતમાં

સુખને આકાશ સમું કહીએ છતાંય
થતું કહેવાનું કે હજુ ખૂટે
આવી વસંત નથી ભાળી કે મંજરીઓ
ચીતરેલા ઝાડને ય ફૂટે
ઓરડાને કલરવ ભર્યો ભર્યો કરવા કૈં ભર્યો ભર્યો કરવા
હું ચકલીનું નામ હવે ચકલીનું નામ નહીં ચકલાનું
નામ લખું ભીંતમાં

શેરી પગથાર ભીંત પાદર ને ચોક
જાણે ડમરીમાં ધૂળ ઊડી જતી
આટલી ભીનાશ જોઈ એવું થતું કે
આ તો દરિયો હશે કે મારી છાતી
આભમાંથી ખરતી આ કૂણી સવાર આજ ખોબે ઝિલાય
એની મ્હેકને અડાય, મારો ખોબો છલકાય બધુ તરતું રે જાય
હવે પ્રીતનોય ભાર નહી પ્રીતમાં
 
-રમેશ પારેખ
 
સ્વરઃ અમર ભટ્ટ
સ્વરાંકન : ક્ષેમુ દિવેટિયા