ચાલો સખી! વૃંદાવન જઈએ.mp3

 

ચાલો સખી! વૃંદાવન જઈએ,
જિહાં ગોવિંદ ખેલે હોળી;
નટવર વેશ ધર્યો નંદ નંદન,
મળી મહાવન ટોળી… ચાલો સખી !

એક નાચે એક ચંગ વજાડે,
છાંટે કેસર ઘોળી;
એક અબીરગુલાલ ઉડાડે,
એક ગાય ભાંભર ભોળી… ચાલો સખી !

એક એકને કરે છમકલાં,
હસી હસી કર લે તાળી;
માંહી માંહી કરે મરકલાં,
મધ્ય ખેલે વનમાળી… ચાલો સખી !

વસંત ઋતુ વૃંદાવન પ્રસરી,
ફૂલ્યો ફાગણ માસ;
ગોવિંદગોપી રમે રંગભર,
જુએ નરસૈંયો દાસ… ચાલો સખી !’
 
-નરસિંહ મહેતા
 
 
સ્વર : અમર ભટ્ટ
સ્વરાંકન : અતુલ દેસાઈ