અનુરાગે અંતર જાગે.mp3

 

અનુરાગે અંતર જાગે
અભિરામ શ્યામનું નામ
અવિરત આનંદધામ શ્યામનું નામ
શ્રી ગોવર્ધન ગિરવર ધારી
નટવર નાગર જયતુ મુરારિ
કરો મને નિષ્કામ
આભિરામ શ્યામ નું નામ

મુરલી મનોહર હ્રદય નિવાસી
ગોપીજન દર્શન અભિલાષી
પ્રીત વસન ઘનશ્યામ
ઘનશ્યામ… ઘનશ્યામ…..
 
-ધીરુબેન પટેલ
 
સ્વર: યશુદાસ
સ્વરાંકન : રવી