નથી કોઈ તારામાં વિધિ મદિરા.mp3

 

નથી કોઈ તારામાં વિધિ મદિરા,
ગમે ત્યાં ગમે ત્યારે પીધી મદિરા.

ગળેથી જ્યાં ઉતરી કે તોફાની થઈ ગઈ,
હતી જામમાં સાવ સીધી મદિરા.

સતત કરવા પડતા સુરાલયનાં ફેરા,
નિરાંતે કદી મેં ના પીધી મદિરા.

‘મરીઝ’ એની ન્યામતનું શું પૂછવાનું,
ફળોમાં, અનાજોમાં પીધી મદિરા.
 
-મરીઝ
 
સ્વર : શ્યામલ – સૌમિલ મુન્શી
સ્વરાંકન : શ્યામલ – સૌમિલ મુન્શી