મને તરબોળ થવું,
હવે ભીની ભીની રાતો લઈને,
આવ સજનવા

તું વરસાદી વાતો લઈને આવ સજનવા.
ચૈતર ટાઢો ડામ બનીને અંગ અંગને બાળે,
પરસેવે હું રેબઝેબ ને ગામ બધું ભાળે,
રોમરોમમાં ગીત મૂકીશું તું અષાઢને ગાતો લઈને, આવ સજનવા,
તું વરસાદી વાતો લઈને આવ સજનવા.
આવ આપણા સંબંધોને નામ આપશું થોડા,
પળ પળ વીતી જાય વાલમા, પછી પડીશું મોડા,
તોડ્યો જે ના તૂટે એવો એક નાતો લઈને, આવ સજનવા,
તું વરસાદી વાતો લઈને આવ સજનવા.
 

-દિલીપ રાવળ
 
સ્વર:હિમાલી વ્યાસ નાયક
સ્વરાંકન :રિશીત ઝવેરી