Clickthe link below to download
 
OM RAT OM.mp3
 

ઓહ્મ રટ ઓહ્મ
સદૈવ રટ ઓહ્મ ઓહ્મ
મન એક મંત્ર ઓહ્મ

નાહી ત્રિવેણી જલમાં ધવલાં ધરી વસન
એકાંત કોઈ સ્થલમાં આસન રચી પ્રસન
જપ યજ્ઞના હવનમાં સંકલ્પ સર્વ હોમ …..

શગ શૂન્ય તેજથી જ્યહીં ઝળહળ દીસે ગગન
કોઈ દિશા તણાં નહીં જ્યાં વાય છે પવન
ત્યહીં એક સ્વેત બિંદુમાં જુદા ન સૂર્ય સોમ ….

રઢ એની અંતરે રહી એનું થતાં મિલન
લેશે અભાવ ક્યાંય ના તું એ રહે ના મન
તું એ જ તેજ એ જ એ જ મંત્ર એ જ એક ઓહ્મ

– રાજેન્દ્ર શાહ

સ્વર : નયનેશ જાની
સ્વરાંકન : ક્ષેમુ દિવેટિયા