હજુ રસભર રાત તો બાકી રહી ગઈ.mp3

હજુ રસભર રાત તો બાકી રહી ગઈ,
ના જા, ના જા, સાજના..

હજુ ચંદ્ર નથી બુજાઈ ગયો
છે તારાઓની છાંય,
હજુ રજનીના શામલ પગલાં
થોડું દૂર રહ્યું પરભાત.
જરી ચમક્યું ગગન વિરાટ,
ના જા, ના જા, સાજના..

હજુ ચંદનભીની કુંજન છે
હજુ સૂર ગુંજે સૂનકાર.
હજુ ઢાળ્યું નથી કંકુ સૂરજનું
તિમિર ને સૂનકાર.
હજુ ઝાંખી બળે દીપમાળ,
ના જા, ના જા, સાજના..

-અવિનાશ વ્યાસ

સ્વર: હર્ષદા રાવળ, વિભા દેસાઈ
સ્વરાંકન : ગૌરાંગ વ્યાસ