તારું તે નામ લઈ .mp3

 
 
તારું તે નામ લઈ હૈયું આ રાતદિન મીઠેરી વાંસળીને વાય
મનને એકાન્ત જરી બોલુ હું નામ ત્યાં નીચા આ નેણ ઢળી જાય

દર્પણની પાસ જઈ પાછી હું જાઉં વળી એવું શું થાય મને આજ
કે હોઠ નહિ ઉઘડે ને પાય નહિ ઉપડે ને મુખડે છવાઈ જાય લાજ

છાનેરી વાતને ચોરીછૂપીથી રખે વાયરોયે સાંભળી જાય
મનને એકાન્ત જરી બોલુ હું નામ ત્યાં નીચા આ નેણ ઢળી જાય

પાંપણ બિડાય પણ નીંદરનું નામ નહિ શમણાંઓ શ્યામલ અંજાય
ચંચલ સુગંધને કૂણી આ પાંખડીમાં કેમ કરી ઢાંકી ઢંકાય?

પંખાળી ફોરમને ઝાલી ઝલાય નહિ કોણ જાણે ક્યાંય ભળી જાય
મનને એકાન્ત જરી બોલુ હું નામ ત્યાં નીચા આ નેણ ઢળી જાય
 
– સુરેશ દલાલ
 
સ્વર: રાજેશ વ્યાસ
સ્વરાંકન: પરેશ ભટ્ટ