એક માણસ નાતમાં.mp3

 
 

એક માણસ નાતમાં સાચો પડે,
એમને એમાંય પણ વાંધો પડે.

આમતો હમણાં જ નીકળી જાત પણ,
જીવ સાલો આપણો જાડો પડે !

ક્યાં મળે છે તપ વગર ફળ કોઈને,
જો રહો તડકે તો પડછાયો પડે !

દીવડાં પ્રગટાવ તારી આંખનાં,
શ્વાસ આ મારો હવે ઝાંખો પડે.

પ્રેમનું અત્તર લગાડો દૂરથી,
બહુ જશો નજદીક તો ડાઘો પડે.
 
– સ્નેહલ જોષી

 
સ્વર : દિશાની મહેતા
સ્વરાંકન : ભરત પટેલ