આંગણ આવ્યો અજવાળાનો અલબેલો તહેવાર.mp3

 
 
આંગણ આવ્યો અજવાળાનો અલબેલો તહેવાર
વાળી-ઝૂડી અંધકારને ફેંકો ઘરની બહાર
ભાંગ્યા-તૂટ્યા મનોરથોનો કાટમાળ હડસેલી
ઉમળકાનાં તોરણથી શણગારો ઘરની ડેલી

કાટ-ચડ્યાં ગીતોને પંખીના કલરવથી માંજો
અણોસરી આંખોમાં નમણાં-નમણાં સપનાં આંજો
અણબનાવની જૂની-જર્જ૨ખાતાવહીઓ ફાડો
નવા સૂર્યની સાખે અક્ષર હેત-પ્રીતના પાડો

ભોળાં-ભોળાં સગપણની જો ગૂંથીને ફૂલમાળા
પહેરાવો તો સૂકાં જીવતર બની જશે રઢિયાળાં
સુખની ઘડીઓ કોઈ ત્રાજવાં-તોલાથી ના જોખો
આંગણ આવી ઊભું છે અજવાળું એને પોંખો.
 
~ રમેશ પારેખ
 

સ્વર : અમર ભટ્ટ
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ