Click the link below to downlaod

Kaya Ni Katori.mp3
 

કાયાની કટોરી મારી, અમૃત ભરેલી રામ, અમૃત ભરેલી
કિયે રે ડુંગરથી એની માટીયું ખોદિયું ને કિયે રે પાણીએ ઇ પલાળી?

કિયે રે પગથી એના કાદવ કચરાણા ને કિયે રે ચાકડે ઇ ઉતારી?
કિયે રે હાથે એના ઘાટ ઘડાયા ને કિયે ટીપણે ઇ ટીપાણી?

કિયે રે વાયુ એની આગિયું રે ડૂંકિયું ને કિયે રે નીંભાડે ઇ ઓરાણી?
કિયે રે સમંદરથી લીધાં અમરતનાં બિંદુડાને કેયી રે ઝારી ઇં સિંચાણી?

– બાદરાયણ