રાજેન્દ્ર શુક્લ

 

 

Click the link below to download

Hu Varsu Chhu Tu Varse Chhe.mp3
 

હું વરસું છું , તું વરસે છે
વચમાં નભ આખું વરસે છે

એક ઘડી ઓરું વરસે છે
એક ઘડી આઘું વરસે છે

સાથે સાથે ને સંગાથે
કેવું સહિયારું વરસે છે

અમથું અમથું પૂર ન આવે
નક્કી કોક છાનું વરસે છે

વરસે મોતી માંડ પરોવું
સૂત્ર , સોઈ, નાકું વરસે છે

વરસી વરસી વહી જતુ જે
તેજ ફરી પાછું વરસે છે

નખશીખ સહુ તરબોળ ભીંજાયા
શબ્દો ક્યા પાંખું વરસે છે

– રાજેન્દ્ર શુક્લ

સ્વર : રેખા ત્રિવેદી , સુરેશ જોશી