સુરેશ દલાલ

 


 

Click the link below to download

Manas Ante Chahva Jevo.mp3
 

ના, ના, નહીં ધિક્કારવા જેવો,
માણસ અંતે ચાહવા જેવો.
ખૂણા-ખાંચા હોય છતાંયે,
માણસ એ તો મન મૂકીને ગીત ગઝલમાં ગાવા જેવો,
માણસ અંતે ચાહવા જેવો .

હિમશીખાની શાતા જેવો, વડવાનલ કે લાવા જેવો ,
અવસર માતમ લ્હાવા જેવો,
અંત વિનાના પ્રશ્નો પૂછે, કેવો માણસ ? માણસ કેવો ?
માણસ તો માણસના જેવો,
જેવો તેવો હોય છતાંયે સાચા દિલની વાહ વાહ જેવો,
માણસ અંતે ચવા જેવો

– સુરેશ દલાલ

સ્વરાંકન : શ્યામલ – સૌમિલ મુનશી

સ્વર : સૌમિલ મુનશી