મકરંદ દવે
 


 

Click the link below to download
 
Parama sudhamaya.mp3
 

હે પરમ સુધામય પાવન !
હું ઝંખું તવ સંગ સનાતન,
મને ન સ્પર્શે લાખ લોકની આવન જાવન

રિધ્ધિથી નહિ રીઝે હૃદય તે
દ્રષ્ટિ માત્રથી મ્હોરે
રટણા એક જ લાગી તમારી ,
આઠે આઠ જ પ્હોરે
તમે જ મારું દર્દ અને છો તમે જ દર્દ નિવારણ

કશી સૂઝ કે સમજ પડે ના
મને થતી અકળામણ ,
ઝીણો ઝીણો જીવ બળે, ને
ઝરે નૈનથી શ્રાવણ;
ઝાંખા શાને જાગે એનું હોય કદી શું કારણ ?

– સુરેશ દલાલ

સ્વર : રાસબિહારી દેસાઈ