રાજેન્દ્ર શુક્લ
 

wonderplugin_audio id=”159″

 

 
કવિશ્રી રાજેન્દ્ર શુક્લ વિષે વધુ માહિતી માટે click કરો : રાજેન્દ્ર શુક્લ

Click the link below to download

Lyo Karu Koshish Ne Fave To Kahu.mp3

 

લો  કરું   કોશિશ   ને  ફાવે   તો  કહું,
શબ્દ   જો   એને   સમાવે  તો    કહું!

આપની   નજરો   જે   ફરમાવી રહી,
એ   ગઝલ   જો   યાદ આવે તો કહું!

શાંત જળમાં   એક પણ લહરી નથી,
કોઇ   થોડું      ખળભળાવે   તો   કહું!

હું   કદી   ઊંચા     સ્વરે  બોલું   નહીં,
એકદમ   નજદીક   આવે   તો   કહું!

કોઇને  કહેવું     નથી,   એવું    નથી,
સહેજ      તૈયારી   બતાવે  તો   કહું!

– રાજેન્દ્ર શુક્લ