કલાપી
 
 

 

Click the link below to download :
 
KAHIN CHHE E JIGAR MAHRUN.mp3

 

કહીં છે એ જીગર મ્હારું કહીં છે આંસુની ધારા,
કહીં આનંદ છે મ્હારો , સહુ મિજમાન એ પ્યારાં
સહુ મેં’માન બે દિ ‘ના , હવે ઘરે આખરે સૂનું
ઉપાડું ભાર હું મ્હારો, મદદ કોની કહીં માગું

દયાના શબ્દનો કાને પડે ભણકાર ના કો’દિ
સદાની પાયમાલીના ભર્યા ભણકાર છે આંહિ
અરેરે ઈશ્ક ! તું માં હો ! બહુ આનંદ રેલ્યો’તો
હતો હું ચાહતો ત્યારે ભરી દિલ ખૂબ મ્હાલ્યો’તો

અરેરે! ઈશ્ક તું માં રે ! ભર્યા પ્યાલાં ગમીનાં એ
હવે તે જાતથી મ્હારી કરું સાબિત છું આજે
મગર છાલાં પડેલું આ જીગર જ્યાં ખૂન ચાલે છે
હવે આરામ આ આવ્યો ! કહે ધબકારમાં આજે

– કલાપી

સ્વર : આશિત દેસાઈ