ફુલ કેરા સ્પર્શથી પણ દિલ  હવે   ગભરાય   છે,
રુઝાયેલાઝખ્મો   યાદ     આવી   જાય     છે,

કેટલોr   નજીક    છે   આ  દુરનો  સંબંધ   પણ,
હું હસું છું એકલો   એ    એકલા  . શરમાય. છે.

કોઈ     જીવનમાં      મરેલા  માનવીને   પુછજો,
એક   મૃત્યૃ     કેટલા  મૃત્યૃ    નિભાવી  જાય છે.

આ   વિરહની  રાત   છે  તારીખનું   પાનું   નથી,
અહીં દિવસ બદલાય તો આખો યુગ બદલાય છે.

એક   પ્રણાલીકા   નિભાવું ન  છું,લખું છું ‘સૈફ’ હું,
બાકી ગઝલો   જેવું જીવન   હવે ક્યાં જીવાય છે

– ‘સૈફ’ પાલનપુરી

સ્વર : ધનાશ્રી પંડિત

સ્વરાંકન : પુરષોતમ ઉપાધ્યાય