સૌનક પંડયા

 

 

નાદાન મનને એ બધું ક્યાં ભાન હોય  છે ?
આંસુની  પૂર્વભૂમિકા  અરમાન   હોય  છે

તેઓ સુખી છે જેમને બીજાના દુઃખ મહીં,
દુઃખી થવાનું  દોહ્યલું   વરદાન   હોય   છે

મિત્રો  જો  શત્રુ  નહિ  બને તો એ કરે શું ?
દુશ્મન  ઉપર  તમારું  વધુ ધ્યાન હોય છે

હાથે    કરીને    ગૂંચવ્યું   છે   કોકડું   તમે,
નહિતર તો જીવવું ઘણું આસાન હોય છે

ઝગડો   કરીને  થાકી ગયાં  ચંદ્ર  ને  નિશા ,
ઝાકળનાં  બુંદ  રુપે  સમાધાન  હોય   છે

– કિરણ ચૌહાણ

સ્વર : સૌનક પંડયા

સ્વરાંકન : સૌનક પંડયા