પ્રિય લો મેં તમારાથી વાળી લીધું મન,
હવે તો નિરાંત ? નહીં વિરહ મિલન…..

સંબંધના સૂતરને સ્થળે સ્થળે ગાંઠ ,
ફગાવી દીધી દોર ફગાવ્યું વસન રંગે રંગી
પહેરી લીધાં જીવન નિ:સંગ
ગલી ભણી નહીં, હવે તો ઉલટો જ પંથ
પાછું વળી જોવાનું ના, તમારે કે મારે
વાતનો સરસ કેવો આવી ગયો અંત!

– જયંત દલાલ

સ્વર : દિપાલી સોમૈયા

સ્વરાંકન : શ્યામલ સૌમિલ મુન્શી