આંખોમાં આવી રીતે તું દૃશ્યો ન મોકલાવ,
ખાલી  થયેલ  ગામમાં જાસો ન  મોકલાવ.

ફૂલો ય પૂરબહારમાં  હિંસક છે આજકાલ,
રહેવા દે  રોજ તું  મને ગજરો ન મોકલાવ.

તું  આવ કે પાડી રહ્યો   છું  સાદ હું   તને,
પહાડોની જેમ ખોખરો  પડઘો ન મોકલાવ.

ખાબોચિયું   જ આમ તો પર્યાપ્ત હોય છે,
હોડી   ડુબાડવાને તું  દરિયો  ન  મોકલાવ.

થોડોક  ભૂતકાળ   મેં  આપ્યો હશે  કબૂલ,
તું  એને  ધાર   કાઢીને  પાછોો ન મોકલાવ.

– રમેશ પારેખ

સ્વર : નયનેશ જાની

સ્વરાંકન :નયનેશ જાની