ફાગણનો ફાગ અને ટહુકાનો સાદ
પછી મલક્યા વિના તે કેમ રહીએ
કામણ કીધાં છે અહીં કેસુડે એવાં
કે મહેક્યા વિના તે કેમ રહીએ

ફૂલની ફોરમની પકડીને આંગળી
ફરવાને નીકળ્યો પવન
પાન-પાન ડાળ-ડાળ ઝૂમી ઊઠ્યાંને
ઝૂમે રે આખું ઉપવન
કલરવની કેડીએ રમતા પતંગિયાંને
પકડ્યા વિના તે કેમ રહીએ
ફાગણનો ફાગ અને ટહુકાનો સાદ
પછી મહેક્યા વિના તે કેમ રહીએ….

મઘમઘતી મંજરીને કાયા બદલાઈ
સાંભળીને વેણુ વસંતની
લીલેરા પાન સંગ ગાતાં ગુલમોર
લહાણી કરે છે સુગંધની
અરધી ભરાય મારા ઉમંગની હેલ
પછી છલક્યા વિના તે કેમ રહીએ
કામણ કીધાં છે અહીં કેસુડે એવાં કેે                                        મહેક્યા વિના તે કેમ રહીએ

સ્વર-સંગીત: પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય