ના તારુ ના મારુ, ચોમાસુ સંગાથે માણીઍ તો સારુ
લીલીછમ આંખ મને ઉડી છે પાંખ મારુ હૈયુ રટે છે ઍક્ધારુ,
ચોમાસુ સાથે માણીઍ તો સારુ…

તરસ્યા આ આકાશે ધરતી ને પીધી ને વરસી ને પ્યાસ ઍની બૂઝી
તરસ્યા ઍ વરસ્યા ઍ સાદી શી વાત સજન ધરતી ને આભ જોઈ સૂઝી
ધોધમાર વરસંતા વાદળ ના સંગ, આજ જીતે તું હુય મન હારુ
ચોમાસુ સાથે માણીઍ તો સારુ.

રીસ ને મનામણા મા દિવસો વિતાવ્યા અને વાતો ને વાયરા મા વરસો
બે કાંઠે વહી જાતી સરિતા ની કાંઠે કેમ ધગધગતા રણ જેવુ તરસો
આષાઢી આભ તળે વરસાદી સાંજે ચાલ પલળી જઇયે રે પરબારૂ
ચોમાસુ સાથે માણીઍ તો સારુ…

  • તુષાર શુક્લ

સ્વર : પ્રિતી ગજ્જર
સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ